ZGŁASZANIE DO REJESTRACJI ZNAKÓW TOWAROWYCH

FORPAT™

  • Badanie zdolności rejestrowej znaków.
  • Zgłaszanie znaków do Urzędu Patentowgo RP w ramach przyjętego pełnomocnictwa.
  • Zgłaszanie znaków do rejestracji w Unii.
  • Obrona zgłoszeń przed zarzutami braku zdolności do ochrony.
  • Dozorowanie terminów przedłużania uzyskanych praw ochronnych.
  • Pisma ostrzegawcze w przypadku naruszeń praw ochronnych.
  • Umowy o przeniesienie znaku.

Znakiem towarowym może być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw.

Znakiem towarowym może być wyraz, hasło reklamowe, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, lub sygnał dźwiękowy.

Do rejestracji nie nadaje się znak, który informuje o towarze lub usłudze, jest identyczny ze znakiem już zarejestrowanym lub wcześniej zgłoszonym do rejestracji, lub jest tak podobny do znaku już zarejestrowanego, że odbiorca towarów lub usług może pomylić się co do źródła ich pochodzenia.

Uprawniony z rejestracji znaku może żądać od podmiotu naruszającego ten znak zaprzestania używania znaku, odszkodowania, zajęcia towarów, opakowań i środków reklamowych oznaczanych tym znakiem i wycofania takich towarów z rynku.