POMOC PRZY OBROCIE PRAWAMI NIEMATERIALNYMI

FORPAT™

  • Opracowywanie umów licencyjnych,
  • Opracowywanie umów o przeniesienie praw wyłącznych,
  • Występowanie do Urzędu Patentowego z wnioskami o zmianę właściciela,
  • Pomoc w negocjacjach,