OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

FORPAT™

  • Wyjednywanie patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i praw ochronnych na wzory przemysłowe w ramach przyjętego pełnomocnictwa,
  • Zgłaszanie wzorów przemysłowych (design) do rejestracji w Unii.
  • Badanie zdolności patentowej lub ochronnej zgłaszanego rozwiązania,
  • Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej dla Urzędu Patentowego RP; wykonywanie opisu, zastrzeżeń i rysunków formalnych,
  • Obrona zgłoszeń przed zarzutami braku zdolności do ochrony,
  • Dozorowanie terminów przedłużania uzyskanych praw wyłącznych,
  • Pisma ostrzegawcze w przypadku naruszeń praw ochronnych,
  • Umowy o przeniesienie patentów i praw ochronnych,