BADANIA W LITERATURZE PATENTOWEJ

FORPAT™

  • Badanie czystości patentowej wyrobu (sprawdzanie czy wprowadzenie nowego wyrobu na rynek nie naruszy cudzych patentów),
  • Badanie stanu techniki z określonej dziedziny wiedzy,
  • Badanie zdolności patentowej (ocena szans na uzyskanie patentu lub innych praw wyłącznych dla własnych rozwiązań).